Naše další projekty:

Zpět na stránku Články Články

Co se děje s vytříděnými nápojovými kartony? článek

Nápojový karton patří díky materiálům, ze kterých je vyroben, k nejekologičtějším obalům. Podle studie životního cyklu nápojových obalů provedené v ČR mají nápojové kartony nejmenší dopad na životní prostředí, druhé v pořadí bylo vratné sklo, poté PET láhve, hliníkové plechovky a nejhorší dopad na životní prostředí mělo nevratné sklo. A co víc, při správné postupu recyklace lze materiály, ze kterých je nápojový karton vyroben, 100% recyklovat.

Předpokladem recyklace je však jeho sběr – odkládání do speciálních kontejnerů nebo do kontejnerů na papír či plasty. Než je ale vyhodíte, tak je pořádně vyprázdněte, aby v nich nezůstaly zbytky tekutin a také je sešlápněte nebo na plocho rozložte. To kvůli úspoře místa v kontejneru. A nezapomeňte, že nápojové kartony se sbírají do pytlů, samostatných nádob a hlavně do kontejnerů určených na papír nebo plasty. Sběrné nádoby bývají označeny oranžovou nálepkou.

Nápojové kartony se v jednotlivých obcích sbírají do samostatných nádob, nebo do pytlů, ale lze je odkládat také do kontejnerů určených na papír nebo plasty.

Víte, co se děje s použitými nápojovými kartony?
Z kontejneru putují nápojové kartony prostřednictvím svozové firmy k dalšímu zpracování. Pokud nápojové kartony skončily v kontejneru na papír či plasty, jsou nejprve vytříděny. Pak se lisují do balíků a odvážejí se k dalšímu zpracování.

A proč nápojové kartony třídit a recyklovat?

  • Použité nápojové kartony se pak neskončí na skládkách

  • opětovné využití surovin snižuje potřebu nových zdrojů a je obecně energeticky méně náročné než jejich těžba

  • tříděním a recyklací dáváme použitým obalům nový život

V České republice se v roce 2017 zrecyklovalo 25 % nápojových kartonů, což je přes 4000 tun obalů.

 

Jak se dají nápojové kartony recyklovat
Základním postupem je rozvláknění (stejné jako u sběrového papíru). Díky tomu jsou původní celulózová vlákna opět rozvolněna a snadno se oddělí od plastu a hliníku.

Celý postup probíhá ve vířivém rozvlákňovači, který je naplněn celými kartonovými obaly a vodou. Rozvlákňování trvá 15–30 minut, během této doby vlákna nabobtnají a rozvolní se, pomocí speciálního síta se oddělí od ostatních materiálů a vytvoří vodnou suspenzi – vlákninu. Z vlákniny se pak znovu vyrábějí papír a lepenka. Vířivým rozvlákněním se získá z nápojových kartonů 70–90 % celulózových vláken. Výhodou je, že pro rozvlákňování není nutné používat pomocné chemikálie ani teplou vodu.

Zbytky zbývajících vrstev nápojových kartonů, jako jsou hliníková fólie a polyetylen, se zpracovávají různými způsoby jako je například pyrolýza, která spočívá v řízeném ohřevu na teplotu potřebnou na zplynování polyetylenu, přičemž hliník zůstává neporušený a čistý. Zplynovaný polyetylen má vysokou výhřevnost, je výborným palivem, používá se pro výrobu energie či syntetického oleje. Hliník získaný při recyklaci se stlačuje do briket a používá se jako surovina na výrobu různých hliníkových výrobků.

Podívejte se na krátké video - pro starší děti s komentářem v angličtině (mladší děti pochopí celý proces z obrázků).

 

Nejnovější inovace: Papír jen z nápojových kartonů
V současné době se použité nápojové kartony využívají dokonce jako jedna jediná surovina pro výrobu nových papírových výrobků. Takže se ve výrobě vůbec nepoužívá starý papír ani „nová“ celulóza ze dřeva pokácených stromů. Využívají se pouze použité nápojové kartony.

Tuto nejmodernější výrobní technologii používá firma Lucart group a vyrábí tak první ekologický papír vyrobený pouze z nápojových kartonů. Celulózová vlákna z nápojových kartonů jsou totiž s čistou celulózou srovnatelná, a tak poskytují konečným výrobkům dostatečnou sílu, odolnost a savost, kterou v žádném jiném výrobku z recyklovaného papíru nenajdete.

Samozřejmostí je zpracování i dalších materiálů, které nápojové kartony obsahují, jako je hliník a plastové fólie. I tyto materiály mohou být recyklovány, ovšem v jiných výrobních procesech.

První papír, který je vyroben jen z použitých nápojových kartonů nese označení Eco Natural Lucart a jedná se o novou generaci ekologického papíru. Z tohoto papíru se vyrábějí ubrousky, ručníky, toaletní papír…

Eco Natural Lucart je certifikovaná značka výrobků, u kterých se během jeho celého životního cyklu respektují kritéria pro ochranu životního prostředí uplatňována všemi státy EU.


Další možnosti využití nápojových kartonů – stavební desky
Nápojové kartony lze využít i jinak – zpracovávají se na desky podobné dřevotřísce. Podstatou technologie je rozdrcení kartonových obalů bez nutnosti separace jednotlivých vrstev a jejich následné tepelné lisování na izolační a stavební desky dobře využitelné ve stavebnictví. Z takových desek se dnes dokonce montují celé domy. U nás se touto metodou zabývá například společnost Flexibau.


Pro zajímavost:

  • 2 nápojové kartony o objemu 1 litr se dají zpracovat na 1 m2 papírových kuchyňských utěrek.

  • Poprvé se nápojový karton začal v používat v roce 1952 ve Švédsku.

  • Společnost Tetra Pak používá na výrobu nápojových kartonů dřevo ze zodpovědně obhospodařovaných lesů. Švédsko je země plná tohoto bohatství, ale díky odpovědnému přístupu ročně vyroste více dřevní hmoty než se vytěží.

  • Nápojové kartony vyrobené ze dřeva pocházejícího ze zodpovědně obhospodařovaných lesů jsou označeny certifikací FSC®. Výběrem výrobků v takto označených obalech máte záruku, že pomáháte chránit lesy.
    O to se stará nezisková organizace Forest Stewardship Council® (FSC®), která pomáhá chránit mizející, ohrožené a devastované lesy a ty zodpovědně obhospodařované nezávisle certifikuje.

  • Od roku 2007 Tetra Pak vyrobil vice jak 200 miliard obalů označených logem FSC®.

 


Zdroje a užitečné odkazy:

www.jaktridit.cz

www.tetrapak.com

www.napojovy-karton.sk

www.arnika.org

www.vskp.vsb.cz

<= =>
BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ LINEA NIVNICE - HELLO
POEX MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA